Consultanță fiscală: Se poate înscrie managerul la biroul de muncă?

Sunteți manager sau asociat într-o societate cu răspundere limitată (sro) și vă întrebați dacă vă puteți înscrie în registrul solicitanților de locuri de muncă?

Care este semnificația economică și motivația înscrierii în evidența oficiului de muncă?

Semnificația practică a includerii în registrul solicitanților de locuri de muncă este aceea că o persoană fizică care este ținută în registrul solicitanților de locuri de muncă este considerată în scopurile asigurării de sănătate ca o persoană pentru care asigurările de stat plătesc (§ 11, paragraful 7, lit. o) din Legea nr. 580/2004 Col. privind asigurările de sănătate și de modificare a Legii nr. 95/2002 Coll. privind industria asigurărilor și asupra modificărilor aduse unor legi).

Statut juridic până la 1 mai 2013

Până la adoptarea modificării (Legea nr. 96/2013 Coll.) la Legea nr. 5/2004 Coll. privind serviciile de ocupare a forței de muncă și pentru modificarea unor legi (denumite în continuare „legea”), era aplicabil statutul potrivit căruia se putea înregistra doar managerul, dar nu și asociatul s.r.o. legislaţia a considerat partenerul s.r.o. ca fiind o persoană care desfăşoară o activitate independentă.care este exclus de la înregistrare.

Statut juridic de la 1 mai până la 1 ianuarie 2016

Odată cu adoptarea modificării la Legea nr. 96/2013 Coll., a intervenit o modificare a legislației, în urma căreia s-a putut înregistra atât managerul, cât și asociatul s.r.o., dar nu automat – trebuiau îndeplinite anumite condiții legale.

De fapt, legea a început să se refere la managerul și asociatul unei societăți cu răspundere limitată ca persoană care desfășoară activități independente (§ 5 alin. 1 lit. a)), care nu este considerat un solicitant de locuri de muncă – condiția de bază pentru includerea în registru este îndeplinirea definiției legale a unui solicitant de muncă (§ 6 alin. 1 coroborat cu § 34 alin. 14 lit. h) din lege).

Totuși, legea conținea o excepție conform căreia managerul și asociatul unei s.r.o. este considerat persoană care desfășoară activități independente numai dacă nu este salariat. Adăugarea „dacă nu este salariat” avea sensul legal că o persoană care este simultan director/partener al unei s.r.o. și un salariat este considerată salariat în scopul înregistrării la oficiul de muncă și nu persoană care desfășoară activități independente. – din acest motiv, s-a aplicat obstacolul legal în calea înregistrării din cauza statutului de salariat, de la care legea a recunoscut o excepție care permite realizarea înscrierii în registrul solicitanților de locuri de muncă.

Această excepție se aplică acelor salariați al căror salariu sau remunerație nu depășește 75% din valoarea minimului de existență pentru o persoană fizică majoră conform unui regulament special valabil în prima zi a lunii calendaristice pentru care cuantumul salariului sau remunerația este dovedită. Din cele de mai sus rezultă că directorul/partenerul s.r.o. putea fi înscris în registrul de la oficiul de muncă dacă s-au îndeplinit cumulativ două condiții legale și anume, în primul rând, avea în același timp și calitatea de salariat, iar în al doilea rând, în calitate de salariat avea un salariu care nu depăşea limita stabilită legal de 75% din cuantumul minimului de existenţă pentru o persoană fizică majoră.

Din moment ce veniturile managerului, sau a asociatului s.r.o. era irelevant din punct de vedere juridic, deoarece factorul decisiv a fost salariul acestei persoane în calitate de salariat, în registrul de evidență a solicitanților de locuri de muncă aceștia putând fi nefuncționați, sau startup s.r.o., se înregistrează și manageri/parteneri operaționali s.r.o. cu profituri mari.

Fără faptul că managerul/partenerul s.r.o. avea calitatea de salariat care câștigă un salariu sub limita stabilită de lege în această perioadă, a fost exclusă înscrierea acestuia în registrul de evidență a solicitanților de locuri de muncă.

Statut juridic de la 1 ianuarie 2016

Începând cu 1 ianuarie 2016, modificarea Legii nr. 5/2004 Col. privind serviciile de ocupare a forţei de muncă şi pentru modificarea şi completarea unor legi, respectiv Legea nr. 353/2015 Coll., care, printre altele, a modificat prevederea § 5 alin. 1 litera a) din legea citată. Prin această modificare a fost eliminată adăugarea „dacă nu este salariat”, ceea ce în consecințele ei a provocat imposibilitatea absolută pentru manager, sau partner s.r.o. înregistrat.

Consecința juridică a acestei modificări este faptul că directorul și asociatul s.r.o., care până în prezent era și în funcția de salariat și în calitate de salariat avea un salariu care nu depășea limita legal stabilită de 75% din cuantumul minim de existență pentru o persoană fizică majoră, de la 1 ianuarie 2016 nu poate fi înregistrată la oficiul de muncă în calitate de solicitant de locuri de muncă.

Din această modificare rezultă concluzia că administratorul unui s.r.o. care nu primește niciun venit pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, precum și un asociat într-un s.r.o. căruia nu i se plătește nicio cotă din profit, nu pot fi în niciun caz înregistrat la biroul de muncă.

Prin urmare, dacă sunteți managerul/partenerul unei corporații pasive de la care nu obțineți niciun venit și sunteți interesat să fiți inclus în registrul solicitanților de locuri de muncă, în acest caz nu contați să fiți înscris în registrul la locul de muncă. birou, întrucât faptul că societatea nu realizează niciun profit este lipsit de sens legal. În ciuda pasivității economice a companiei, posibilitatea includerii managerului și partenerului s.r.o. în registrul solicitanților de locuri de muncă este practic exclusă.

Sursa: Profit365.sk

Rating
( No ratings yet )
Loading...
Știri și articole despre grădină și grădina de legume